Záhrada rodinného domu 7

Úvod / / Záhrada rodinného domu 7

Projekcia

Požiadavkou tvorby projektu bolo zohľadnenie 9 zón, ktoré boli určené podľa feng-šuej analýzy územia. To znamená komponovanie a vytváranie jednotlivých plôch podľa faktov vyplývajúcich z tejto analýzy. Chodníky je dôležité mierne vinúť a napodobniť tak prirodzený pohyb čchi. Trávnik by nemal byť na rovnej ploche, ale snažiť sa o zachovanie kopčekov či malých údolí. Časť predzáhradky ostáva bez oplotenia s vytvorením parkovacieho miesta. Pri osádzaní dekoratívnych plôch drevinami sa brali do úvahy jednotlivé elementy /drevo, oheň, zem, kov, voda/-a vyberali sa dreviny vyhovujúce farbou, habitom, výškou , či kvitnutím v rôznych mesiacoch.

Ďalšie projekty

Napíšte hľadaný výraz a stlačte Enter

112