Typy záhrad

Úvod / Typy záhrad
b

Individuálnym prístupom k našim zákazníkom a v spolupráci s našou dizajnérskou činnosťou dokážeme navrhnúť rôzne typy záhrad. Pre vašu lepšiu predstavu vám uvádzame pár príkladov.

Átrium

Átrium, čiže uzavretý dvorček, môže byť oázou ticha a zelene v meste, ale aj na vidieku. Múry alebo steny ho chránia pred zvedavcami a ruchom ulice. Vďaka tomu, že je to uzavretý priestor, vyžaruje pocit bezpečia väčšmi ako akákoľvek iná časť záhrady. Rozloha átria by mala byť najmenej 25 až 40 m2. Bude tam dostatok miesta nielen pre kvetinový záhon, nízkokmenný strom s malou korunou a väčší ozdobný ker, ale aj posedenie v príjemnom prostredí. Dôležité je, aby aspoň kúsok priestoru bol počas celého roka osvetlený slnečnými lúčmi, pretože tienistý dvor je nielen tmavý, ale aj chladný.

FORMÁLNA ZÁHRADA

Takáto záhrada je známa už z dávnych historických dôb. Vyznačuje sa zvlnenými alebo rovnými líniami, podľa ktorých sú umiestnené chodníky, záhony, živé ploty. Takže už na prvý pohľad je nám z pôdorysu známe jeho geometrické usporiadanie. Charakter tejto záhrady sa zvýrazňuje niekoľkými samostatne umiestnenými rastlinami. Najbežnejším spôsobom úpravy tohto typu záhrad je symetrické rozdelenie pozemku na štyri rovnako veľké pravouhlé orámované buxusom (krušpán) a oddelené cestičkami. Centrum záhrady -stred záhrady je zväčša zvýraznený fontánou, sochou, alebo záhonom v tvare kruhu.

traditional-landscape
Kongobuji_Temple,_Koyasan,_Japan_-_Banryutei_rock_garden

Japonská záhrada

Japonské záhrady vyžarujú pokoj, prirodzenosť a harmóniu. V týchto zelených oázach možno rýchlo zabudnúť na stresy všedného dňa, prinášajú upokojenie v dnešnej uponáhľanej dobe a tesnejší vzťah s prírodou. V takýchto záhradách uprednostňujeme napodobovanie krajinných útvarov. Z rastlín, kameňov, vodných plôch a uhrabaných štrkových línií vznikajú vrchy, doliny, potoky, jazierka. Pri umiestňovaní kameňov, výbere drevín, situovaní vodných plôch platí množstvo zásad a zákonitostí. Dôležité je vytvorenie harmonického celkového obrazu. Japonský štýl záhrad oceňuje čoraz väčší počet ľudí a pokúša v takomto duchu stvárniť aj svoju záhradu.

Predzáhradka

Predzáhradka je zväčša malý priestor pred domom, ktorý plní viacero funkcií. Predzáhradka ako deliaci priestor medzi verejným priestranstvom a obytným priestranstvom má vytvárať začiatok súkromnej sféry a tiež prinášať návštevníkom príjemné uvítanie. Ak ide o priestor v blízkosti komunikácie, dreviny by mali plniť aj izolačnú funkciu. Malo by platiť, aby predzáhradka bola tak ako v súlade so samotným domom, aj v súlade s okolitým prostredím. Vidiecka záhradka pred moderným mestským domom, pôsobí rovnako nevhodne ako aj predzáhradka v japonskom štýle vo vidieckom prostredí. Preto je dôležité zváženie mnohých faktorov, ktoré ovplyvňujú kompozíciu predzáhradky.

b83635344002a1b46762b7fade729c65
stresne zahrady

Strešná záhrada

Strešné záhrady sú vyslovene povznášajúcou oázou pokoja. Jej použitie sa stáva stále čoraz atraktívnejšie. Plní naraz niekoľko funkcií. Či už ide o udržiavanie zrážkovej vody, čím sa zlepšuje mikroklíma, alebo je to protihluková izolácia, ochrana strechy pred UV žiarením, alebo úspory v nákladoch na kúrenie a ochladenie. Založením strešnej záhrady sa zlepší vzhľad budov, skrášli sa okolie, vytvorí sa priestor na oddych aj v nadnesených priestoroch. Často krát je súčasťou strešných záhrad aj terasa, štrkovité plochy, či mobilná zeleň. Je len na investorovi, aký druh strešnej záhrady si vyberie.

Vidiecka záhrada

Hlavným znakom vidieckej záhrady je jej účel, pestrosť a mnohotvárnosť. Takéto záhrady nadobúdajú úžitkovo-okrasný charakter. Spolu tam rastú bylinky, zelenina a pestré kvety. Pri zakladaní klasickej vidieckej záhrady sa celá plocha rozdelí na záhony, navzájom oddelené chodníkmi na jednotlivé záhonové parcelky. Plot v takejto záhradke nesmie chýbať.

cottage-garden-flowerbeds

Napíšte hľadaný výraz a stlačte Enter