Projekcia záhrad

Úvod / Projekcia záhrad

Dokončili ste novostavbu a teraz by ste chceli stavbársky neporiadok okolo domu premeniť na krásnu kvitnúcu záhradu?

Zakúpili ste si pozemok s existujúcou záhradou, ale radi by ste ju upravili podľa svojich požiadaviek?

Alebo sa zmenili Vaše nároky na záhradu a úžitkovú záhradu by ste radi zamenili oddychovú časť s veľkým trávnikom, jazierkom a altánkom?

Alebo Vám pribudli detičky a Vaša záhrada Vám už momentálne nevyhovuje?

Nezáleží na dôvode, kvôli ktorému chcete skrášliť Vašu záhradu.

Projekcia záhrad, sadové úpravy, návrhy a komplexné služby podľa vašich predstáv vám navrhnem v 3D pohľade. Vytvorím Vám tak projekt, ktorý bude zodpovedať Vašim predstavám.

Cloudy_Bay_Discovery_Garden_by_Wilson_McWilliam_Studio_project image

A toto všetko Vám viem zabezpečiť cez internet!

Výhodou nezávislého záhradného projektanta je tá, že nie je ovplyvňovaný žiadnou realizačnou firmou (teda žiadnym predurčeným výberom drevín, technológiou, alebo časovým horizontom) a tiež žiadnym presadzovaním záhradných prvkov, ale len a len výberom TOHO NAJLEPŠIEHO pre Vašu záhradu!

POTREBNÉ INFORMÁCIE PRI TVORBE PROJEKTU

1.Dôležité podklady pri plánovaní záhrady

Podkladom na plánovanie úprav je v najlepšom prípade katastrálna mapa alebo geodeticky zameraný Váš pozemok, v ktorom sú zakreslené hranice pozemku a stavba (existujúca, alebo plánovaná). Najvhodnejší je podklad, v ktorom je uvedená zodpovedajúca mierka.

V pláne by mali byť zakreslené inžinierske siete (elektrické káble, vodovod, plynovod, prípojka na kanalizáciu), aby pri výkopových prácach nedošlo k poškodeniu.

Ak existujú stavby, alebo iné súčasti záhrady, ktoré je potrebné zachovať či zohľadniť, je nevyhnutné na ne upovedomiť.

2.Informácie o pozemku

 • orientácia voči Slnku
 • orientácia voči svetovým stranám
 • výškové pomery terénu
 • okolie (susedské vzťahy)
 • dôležité súčasťou je elektrina a voda – v súvislosti s návrhom záhradného osvetlenia, závlah a jazierka

3. Čo chcem mať v záhrade?

Pri vážnom záujme o vytvorenie projektu je potrebné vyplniť FORMULÁR, ktorým vytvorím zoznam požadujúcich a nevyhovujúcich súčasti Vašej NOVEJ záhradky.

podorys2

KOMUNIKÁCIA S KLIENTOM

KOMUNIKÁCIA PREBIEHA NASLEDOVNE

 1. Oslovenie klientom
 2. Prvá nezáväzná konzultácia ohľadom projektu (vyplnenie a zaslanie formulára)
 3. V prípade záujmu stretnutie s klientom na riešenom území
 4. Spísanie zmluvy o dielo, ktorá bude obsahovať cenu návrhu a termín spracovania projektu.
 5. Tvorba koncepčnej štúdie (platená služba)
 6. Zhodnotenie štúdie a pripomienkovanie
 7. Tvorba realizačného projektu (platená služba) – spresnenie požiadaviek klienta, dodanie potrebných podkladových materiálov.

Podrobná dokumentácia

Vďaka podrobnej dokumentácii k projektu, si budete môcť vybudovať svoju záhradu aj samostatne, alebo v prípade záujmu Vám vyberiem tú najvhodnejšiu záhradnícku firmu pre každý konkrétny projekt.

Koncepčná štúdia

Obsahuje návrh budúceho usporiadania daného priestoru, ukážky navrhovanej plochy v 3D (axionometrické a perspektívne pohľady),
bez akýchkoľvek bližších informácií o rastlinnom sortimente, či popise jednotlivých plôch. Po dohode je možné vytvorenie alternatívneho riešenia.

Realizačný projekt

V prípade záujmu vytvorenia celého realizačného projektu, bude Vám pri konečnej kalkulácii odpočítaná hodnota štúdie.

Sprievodná dokumentácia

 • Širšie vzťahy (hodnotenie okolia)
 • Funkčno-prevádzkové vzťahy
 • Kompozičné riešenie záhrady
 • Popis jednotlivých plôch, ktoré sú zreteľne označené v mapovom podklade
 • Zoznam rastlín(slovenské a latinské názvoslovie),ktoré sú očíslované podľa udania v mapovom podklade
 • Popis súčastí navrhovanej plochy(záhradné stavby, vodné prvky, osvetlenie a i.)
 • Pohľady v axonometrii a perspektíve (pohľady v rôznom mesiaci v roku, pohľad na záhradu po niekoľkých rokoch)

Mapové podklady

 • Navrhovaná kompozícia v pôdoryse(v rastri a vo farbe)
 • Vytyčovací podklad (plochy spevnené, nespevnené, záhradné stavby)
 • Osadzovací plán drevín s podrobným popisom a ich zoznamom, v rastri 1x1m
  (teda nie je problém vysadenia drevín aj svojpomocne)

CENOVÁ KALKULÁCIA

Cenu projektu najviac ovplyvňuje veľkosť a členitosť pozemku, zohľadnenie existujúcej vegetácie, typ plánovanej záhrady, využitie záhrady, množstvo a kvalita Vami dodaných podkladových materiálov.

Pri záujme o vypracovanie realizačného projektu, Vám bude cena štúdie odpočítaná z celkovej sumy. (pozn. v prípade realizačného projektu má štúdia akoby charakter „zálohy“)

Každá záhrada je jedinečná

Preto výsledná cena bude stanovená po prekonzultovaní Vašich požiadaviek. Dohodnutá cena projektu je konečná – bez ohľadu na počet konzultácií.

UKÁŽKA PROJEKTOV

Zaujali Vás moje projekty?

Neváhajte a pošlite mi požiadavky pre Váš projekt prostredníctvom môjho formulára.

Napíšte hľadaný výraz a stlačte Enter